Kenmerken van ons product ZorgDoelmatig

ZorgDoelmatig is ontwikkeld om uw maatschappelijke zorgkosten en financieel resultaat naast elkaar te leggen om zo te helpen duurzame omzetgroei te bereiken. Hiervoor is een interactieve, online applicatie gemaakt waar u eenvoudig met de uitkomsten uit uw data aan de slag kan.


Ziekenhuisbreed

ZorgDoelmatig laat van ziekenhuis- tot productniveau zien waar de verbeterpotentie zit om Nederlandse zorgkosten te beperken en het financieel resultaat te verbeteren. U kunt eenvoudig schakelen tussen ziekenhuis-, specialisme-, diagnoseniveau en productniveau. Zo kunt u een optimale aansluiting maken met de zorgprofessional. Want samen met de zorgprofessional komt u tot acties om de verbeterpotentie te realiseren.


Strategisch

We helpen u duurzame omzetgroei te bereiken. Daarvoor verwerken we uw data, verrijken deze met externe bronnen en geven uitkomsten weer in overzichtelijke en interactieve figuren. Dit maakt het mogelijk snel acties uit te zetten en de prestatie eenvoudig en duidelijk in onderhandelingen in te brengen.


Interactief

Zorgdoelmatig maakt gebruik van de mogelijkheden die de moderne webapplicaties bieden. Zo wordt de data weergegeven in interactieve datavisualisaties waarmee u snel inzicht krijgt. Scenario's komen tot leven op basis van de instellingen en data waar u de regie over heeft. U kunt uw inputdata zo vaak als wenselijk verversen, zodat u snel ziet of ingezette acties het gewenste effect hebben. Zo weet u precies waar de kostbare capaciteit van uw medewerkers de meeste impact heeft.


Veilig en transparant

ZorgDoelmatig werkt op beveiligde servers en met beveiligde verbindingen. Noodzakelijk als het om zorgdata gaat. Bij elke product leveren we een leeswijzer die u inzicht biedt in de totstandkoming van de uitkomsten. Hierin ziet u welke aannames zijn gemaakt en op welke data de berekeningen zijn gebaseerd. Deze transparantie geeft u het vertrouwen om weloverwogen beslissingen op de uitkomsten te baseren.